Friday, May 21, 2010

POLYETISK DIKT

alla trötta bankirhjärtan
drömmer om att rasera
deras monetära system.

alla trötta pastorshjärtan
drömmer om bokbål,
att förkasta den allsmäktige.

den allsmäktige som
fråntagit dem all makt.
den makt de fötts med.

kraften och tanken och friheten,
identitetsstölden.
en människas fångenskap
i trötta, trötta bankirhjärtan.

och ondskan bevisar
att hjärtan dör snabbast
på toppen.

No comments: