Saturday, October 27, 2007

...
I got over it

I got over it until I wasn’t over it anymore

Went too far, and wound up back here again

I really don’t know what for

1 comment:

CH said...

Det är så vackert när naturen dör

när den vilar

och när den blommar upp pånytt